· 

Somnio ontvangt opnieuw kwaliteitskeurmerk

 

De kwaliteit van de Somnio online slaaptherapie wordt regelmatig getoetst. Onlangs werd er een audit gedaan door het  auditbureau QSN die Somnio in opdracht van Achmea Zorgverzekeringen beoordeelt. Somnio voldoet opnieuw aan de strenge eisen en werd door QSN goedgekeurd voor de Achmea Beoordelings- Richtlijn (ABR). We hebben hiervoor weer het Achmea kwaliteitscertificaat ontvangen: