· 

"Word wakker minister! Neem slapeloosheid serieus” – oproep van slaapprof in NRC

Slaapprofessor Eus van Someren roept minister Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) op om slapeloosheid aan te pakken. De nieuwe campagne van Schippers om preventie en behandeling van depressie te bevorderen biedt hiervoor een aanknopingspunt.

 

Slapeloosheid belangrijkste risicofactor voor depressie

Tijdens een depressie treden er bijna altijd slaapproblemen op. Uit onderzoek blijkt dat slapeloosheid de belangrijkste risicofactor is voor het ontstaan van een depressie, leggen Van Someren en collega’s uit. Verder is gebleken dat de behandeling van slapeloosheid een belangrijke rol kan spelen bij het verminderen en voorkomen van depressieve klachten.

 

Slapeloosheid wijdverbreid en ingrijpend

Het verhoogde risico voor depressie is één reden om slapeloosheid onder de aandacht te brengen. Slapeloosheid is ‘op zich’ al een ingrijpend en een wijdverbreid probleem - ook wanneer er geen verdere psychische of lichamelijke klachten bij komen. Desondanks is er onvoldoende aandacht voor slaapproblemen binnen de opleiding van artsen en psychologen. Mede daardoor worden vaak slaappillen voorgeschreven, terwijl wetenschappelijke bevindingen al jarenlang aantonen dat deze geen oplossing bieden een andere aanpak beter helpt: de cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid. Deze therapie wordt echter niet vanuit de basisverzekering vergoed.

 

Slapeloosheid verdient meer aandacht

Wetenschappelijke bevindingen staan in scherp contrast met hoe er wordt omgegaan met slapeloosheid binnen de gezondheidszorg. Hoe dat beter kan, lees je in de artikelen “Vijf maatregelen die de minister moet nemen om slapeloosheid aan te pakken” verschenen op 4 februari 2016 in en het NRC Handelsblad en “Word wakker minister! Neem slapeloosheid serieus”, verschenen op 4 februari 2016 in nrc.next.

Waar kan je terecht voor de aanbevolen behandeling?

De door slaapexperts  geadviseerde behandeling, de cognitieve gedragstherapie voor slapeloosheid, volg je bij Somnio. Online, vanuit je eigen omgeving en wanneer het je uit komt.