· 

Kruidenmiddelen tegen slapeloosheid? Statement Vereniging van Slaapgeneeskunde

De Amerikaanse vereniging van Slaapgeneeskunde (American Association of Sleep Medicine - AASM) is een vooraanstaande en vooruitstrevende vereniging. Veel clinici en wetenschappers uit de hele wereld zijn lid van deze vereniging. De AASM heeft na een grondige evaluatie van de literatuur een gezamenlijk standpunt ingenomen over het gebruik van kruidenmiddelen etc. tegen slapeloosheid. Wij hebben dit document voor onze lezers vertaald.

 

AASM Statement: Insomniebehandeling met Kruidenmiddelen

 

American Academy of Sleep Medicine, 31 december 2006

Achtergrond

 

Insomnie (oftewel slapeloosheid) is een vaak voorkomende slaapklacht waarmee ongeveer 30 procent van de Amerikaanse bevolking in aanraking komt. Men spreekt van insomnie wanneer iemand problemen heeft met inslapen, doorslapen, te vroeg wakker worden of niet uitgerust wakker worden. Insomnie veroorzaakt allerlei problemen overdag, waaronder vermoeidheid, stemmingsproblemen en slaapgerelateerde angst.

 

Insomnie wordt voornamelijk behandeld door middel van cognitieve gedragstherapie (CTG) en voorgeschreven medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat beide behandelopties de slaapkwaliteit en –kwantiteit van mensen die aan insomnie lijden kunnen verbeteren.

 

Veel kruidenmiddelen worden verkocht met de claim dat zij het slapen bevorderen en verbeteren. Uit een wetenschappelijk onderzoek met 2590 volwassenen bleek dat drie procent van de gebruikers van kruidenmiddelen deze als slaapmiddel innamen.[1] De verkoop van kruidenmiddelen in winkels en via Internet levert miljarden dollars op.[2]

 

Fabrikanten van kruidenmiddelen zijn zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van hun producten en de juistheid van de informatie die op het productlabel en in het reclamemateriaal verschijnt. In tegenstelling tot geneesmiddelen kunnen kruidenmiddelen zonder goedkeuring van de toezichthoudende instantie voor voedsel en geneesmiddelen in de VS, de Food and Drug Administration (FDA), geadverteerd en verkocht worden. FDA voorschriften verbieden wel reclame die kruidenmiddelen verkoopt als “een behandeling, preventie of geneesmethode van een bepaalde aandoening of kwaal”, zoals insomnie.[3] 

 

Probleempunten

 

Er is maar beperkte wetenschappelijke bewijs dat aantoont dat kruidenmiddelen effectieve slaapmiddelen zijn.[4] Rapporten, gebaseerd op ervaringen van gebruikers, geven aan dat sommige kruidenmiddelen tijdelijk kunnen helpen om voor het slapen te ontspannen.

 

Wel zijn er bewijzen dat kruidenmiddelen gevaarlijke bijwerkingen kunnen hebben. In 2002 wees de FDA er bijvoorbeeld in een consumentenadvies op dat kruidenmiddelen die kawa bevatten zouden kunnen leiden tot ernstige leverschade.[5]

 

Als kruidenmiddelen samen met voorgeschreven geneesmiddelen gebruikt worden bestaat het risico van ongewenste interactie. In 2000 heeft de FDA bijvoorbeeld een volksgezondheidsadvies uitgegeven, nadat een studie een significante interactie aantoonde tussen St. Janskruid en bepaalde geneesmiddelen. Naar eigen schatting wordt de FDA van minder dan een procent van alle ernstige, negatieve gezondheidsgevolgen die samenhangen met het gebruik van voedingssupplementen op de hoogte gesteld.[6]

 

De FDA schrijft voor dat een volledige lijst van alle ingrediënten en de netto inhoud van het product op de etiketten van voedingssupplementen aangegeven moeten worden. De inhoud van kruidenmiddelen wordt echter niet regelmatig geanalyseerd door de FDA. Een onafhankelijke analyse toonde aan dat de daadwerkelijke inhoud van kruidenmiddelen significant kan afwijken van de lijst met ingrediënten op het productetiket.[7] Daarnaast kan de hoeveelheid ingrediënten in een middel per fabrikant afwijken.

In de VS zijn door een regeringsinstantie de afgelopen tien jaar meer dan 100 officiële klachten ingediend over advertenties met “valse of onbevestigde beweringen over de effectiviteit en veiligheid van voedingssupplementen”.[8] In een recente verklaring voor een commisie van het Amerikaanse Congres, waarschuwde een woordvoerder van deze instantie: “Hoewel veel supplementen potentieel daadwerkelijke gezondheidsvoordelen voor de consument kunnen opleveren, kunnen niet bewezen producten en valse informatie een gevaar voor de gezondheid en het welzijn van consumenten betekenen en economische schade veroorzaken.”[8] Men is in het bijzonder bezorgd over het adverteren met voedingssupplementen voor kinderen.[9]

 

AASM Stellingname

 

Wetenschappelijke bewijzen voor de effectiviteit van kruidenmiddelen als slaapmiddelen zijn beperkt. Kruidenmiddelen mogen zonder FDA goedkeuring gepromoot en verkocht worden en kunnen gevaarlijke bijwerkingen en ongewenste interacties met geneesmiddelen hebben. Daarom dienen de middelen alleen met toestemming van een arts gebruikt te worden.

 

 

Belangrijke Informatie m.b.t. Kruidenmiddelen

  1. Kruidenmiddelen dienen niet ingenomen worden om insomnie of andere slaapproblemen te behandelen tenzij een arts hiervoor toestemming geeft.
  2. Bij gebruik van kruidenmiddelen bestaat het risico van gevaarlijke bijwerkingen en ongewenste interacties met geneesmiddelen.
  3. Kruidenmiddelen dienen – voor welk doel dan ook - niet door kinderen onder 12 jaar gebruikt te worden.
  4. Zwangere vrouwen, vrouwen die borstvoeding geven en mensen die geneesmiddelen innemen dienen toestemming van hun arts te vragen voordat zij kruidenmiddelen innemen.
  5. Bij ernstige of blijvende slaapproblemen is het is verstandig om een erkende slaapdeskundige te consulteren.

Over de AASM

 

De Amerikaanse Vereniging van Slaapgeneeskunde (American Association of Sleep Medicine - AASM) is de grootste professionele medische organisatie voor clinici, onderzoekers en andere medische hulpverleners op het gebied van Slaapgeneeskunde. De AASM heeft zich toegelegd op het perfectioneren van de hulpverlening, opleiding en onderzoek op het gebied van Slaapgeneeskunde in de VS. 

 

Bron

 

Hier vindt je het originele statement, inclusief de referentielijst: AASM Position Statement: Treating Insomnia with Herbal Supplements